آدرس : تهران - خیابان کریم خان زند - نبش خيابان میرزای شیرازی - پلاک 1
تلفن : 021-88822139
دورنگار : 021-88322629
رايانامه : school@srschool.ir